SIK SORULAN SORULAR/ FREQUENT QUESTİONS

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR

1. Erasmus Öğrenci Hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşir: Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği.

2. Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

3. Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yurtdışında ne kadar kalabilirim?

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

4. Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları ne zaman yapılıyor?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları her yıl Ocak ayının son haftasında ilana çıkılarak, başvurular Şubat ayının başında alınmaktadır. Gerekli görülmediği sürece başvurular yılda 1 kez alınmaktadır.

5. Erasmus Öğrenim Hareketliği İngilizce sınavı nasıl yapılmaktadır?

Öğrenim Hareketliliği seçim aşamalarından biri olan İngilizce sınavı 2 aşamada geçekleşir; yazılı sınav ve sözlü sınav. Yazılı sınavdan 65 puan ve üstü alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

6. İngilizce sınav puanının katkısı yüzde kaçtır?

İngilizce sınav sonucunun final puan hesaplamasına katkısı %50 ‘dir. Diğer %50 kısım ise, adayların son genel not ortalamasının yüzlük sistem üzerinden hesaplanacak puanıdır.

7. Erasmus öğrenim hareketliliğine kaç defa başvurabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliğine aynı öğrenim kademesi içerisinde totalde 12 Ay’ı geçmemek koşulu ile birden fazla başvuru yapılabilir. Yalnız yapılan her haraketlilikten dolayı (-10) puan düşürülür.

8. Herkese hibe veriliyor mu?

Erasmus öğrenim hareketliliğine kesin olarak katılmaya hak kazanan adaylar Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün proje bütçesi, belirlenen kontenjanlar ve başarı sıralamasına göre destek hibesi almaya hak kazanır.

9. Birinci sınıfta okuyorum Erasmus’a gidebilir miyim?

Birinci sınıfta okuyan adaylar Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılamazlar, fakat Transkripti oluştuktan sonra 2. Sınıfta gitmek için başvuruda bulunabilirler.

10. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinde kaç AKTS almam gerekiyor?

Öğrenim Hareketliliğinde adaylar bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir.

11. Dördüncü sınıfta Öğrenim Hareketliliğine katılabilir miyim?

Dördüncü sınıfta adayın alması gereken minimum 30 AKTS kredi yükünün olması ve öğrenim süresinin uygun olması durumunda katılabilir.

12. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuru şartları nelerdir? 

Birinci kademe(Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.İkinci ve üçüncü kademe (Yükseklisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

13. Altan dersim var, Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet. Genel akademik not ortalamasında, minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmaya engel değildir.

14. Hangi ülkelere ve üniversitelere gidebilirim?

Üniversitemizin ikili anlaşmalar kapsamında Avrupa program ülkelerindeki üniversiteler ile bölümler nezdinde yapmış olduğu anlaşmalı kurumlara gidebilirsiniz. Detaylar için, Erasmus partner üniversitelere Erasmus web sayfasından bakabilirsiniz.

15. Ne kadar hibe alırım?

Birinci ve ikinci grup( Norveç, İtalya, Almanya, Fransa vb.) program ülkeleri için, aylık 600 Euro destek hibesi ödenir.

Üçüncü grup (Letonya, Macaristan, Polonya, Hırvatistan vb.) program ülkeleri için, aylık 450 Euro destek hibesi ödenir.

16. Karşı kurumda aldığım derslerde başarısız olursam hibem kesilir mi?

Zorunlu AKTS sayısı olan 30 AKTS ders yükünün 2/3 ‘ün altında olması durumda %20 hibe kesintisi olur.

17. Yurtdışında kaldığım dersler döndükten sonra nasıl oluyor?

Karşı kurumdan aldığınız derslerde başarısız olmanız durumunda, kendi okulunuzda tekrar alttan almanız gerekmektedir.

18. Derslerimin eşlenip eşlenmeyeceği konusunda nasıl bilgi alabilirim?

Karşı kurumun Erasmus öğrencileri için açmış olduğu dersleri, kendi kurumunuzda gideceğiniz dönemde açılacak dersler ile kıyaslayarak Erasmus bölüm koordinatörünüz ile birlikte öğrenebilirsiniz.

19. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmak için İngilizce sınavından kaç puan almam gerekir?

65 puan ve üstü almanız gerekmektedir.

20. Yabancı dil belgem var sınava girmeme gerek var mı?

YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce sınavlarından eşdeğerliliği 65 puan ve üstü olan bir sınav sonucunuz var ise, Erasmus İngilizce sınavından muaf olabilirsiniz.

21. İki dönem için Erasmus’a seçildim, bir dönem gidebilir miyim?

Sonuçların açıklandığı tarih itibari ile 1 ay içerisinde geçerli bir sebebinizin olması durumunda yazılı dilekçe ile Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne bildirmeniz gerekir.

22. Bahar döneminde Erasmus’a gittiğimde Güz dönemine uzatma talebinde bulunabilir miyim?

Hayır, Bahar dönemi mücbir sebepler dışında (Corona virüs gibi) Güz dönemi ile birleştirilemez.

23. Erasmus uzatma talebini ne zaman yapmam gerekiyor?

Erasmus uzatma talepleri hareketliliğe katıldığınız ilk ay içerisinde yazılı dilekçe ile Değişim Programları Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Taleplerin kabulü Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün değerlendirmesine bağlıdır.

24. Erasmus’a gitmeye hak kazandım fakat gitmekten vazgeçmek istiyorum, ne yapabilirim?

Sonuçların ilan edildiği tarih itibari ile 15 gün içerisinde feragat etmek istediğinize dair dilekçeyi Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne vermeniz gerekmektedir. Bir sonraki başvuruda seçilmiş olduğunuz halde gitmediğiniz için (-5 puan) düşürülür.

25. Learning Agreement nedir, nasıl doldurulur?

Learning Agreement, kendi kuruluşunuzda alacağınız derslere karşılık karşı kurumda alacağınız derslerin kredileri ile yazıldığı bir öğrenim anlaşmasıdır. Öğrenci ve karşılıklı kurumların Erasmus Bölüm koordinatörleri tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerekir.

26. Learning Agreement’ta Receving Institution bölümüne ne yazmalıyım?

Hareketliliğe katılacağınız üniversitenin adını yazmanız gerekir.

27. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Erasmus konu nedir?

TR ISTANBU10

28. Learning Agreement’ta yazdığım dersler gittiğimde açılmazsa veya kontenjan dolduysa ne yapmalıyım?

Karşı kuruma vardığınızda During the Mobility döneminde değişiklik yapabilirsiniz. Ders ekleyip veya çıkarabilirsiniz.

29. Öğrenim Anlaşmasında “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmalıyım ?

Erasmus Bölüm Koordinatörünüzün adını yazarak kendisine imzalatmanız gerekiyor.

30.Institutional Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmalıyım?

Değişim Programları Koordinatörü ismi yazılarak, kendisine imzalatılması gerekiyor.

31. Ders seçimi konusunda ne yapmam gerekiyor?

Ders seçim işlemlerini Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile birlikte yapabilirsiniz.

32. Karşı kurumdan aldığım dersin AKTS sayısı mı transkriptime işleniyor?

Evet. Karşı üniversitenizde eşleştirilen dersin AKTS sayısı ve ders ismi transkriptinize işlenir.

33. Erasmus sürecindeyken vazgeçebilir miyim?

Zorunlu veya mücbir sebepler dışında yapılan iptaller dışında, kendi isteğiniz ile yapacağınız iptaller durumunda verilen hibenin %100’ünü iade etmek zorundasınız.

34. Hibe almadan Erasmus hareketliliğine katılabilir miyim?

Evet, katılabilirsiniz. Hibe almadan yapacağınız Erasmus seçim süreci ve diğer şartlar, hibe alarak yaptığınız Erasmus hareketliliği ile aynıdır.

35. Erasmus’a giderken kendi okulumda ders seçimi yapmam gerekiyor mu?

Hayır, ders seçimi yapmıyorsunuz. Hazırlanacak ‘Approval Form’ ilk ders seçiminiz olarak fakülteye bildirilecektir.

36. Erasmus’a giderken kendi okuluma ödeme yapmaya devam ediyor muyum?

Evet, eğitim ücretinizi yatırarak kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.

37. Erasmus’a giderken, karşı kuruma ücret ödüyor muyum?

Hayır, gittiğiniz üniversiteye ücret ödemiyorsunuz. Sadece üniversite tarafından size çıkarılacak, seyahat kartı vb. giderlere ödeme yaparsınız.

38. Kalacak yeri nasıl ayarlayabilirim?

Gittiğiniz kurumun kendi bünyesinde yurdu var ise yurt başvurusu yapabilirsiniz, eğer yok ise kurumun size yolladığı konaklama linkleri sayesinde özel yurtlara bakabilirsiniz.

39. EUservey Report nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından hareketliliğinizi ve kurumları değerlendirmeye yönelik olarak yollanan önemli bir ankettir. Doldurulmadığı durumda % 5 hibe kesintisi yapılmaktadır.

40. OLS sınavı nedir?

OLS sınavı 2 adet olmak üzere hareketlilik öncesinde ve sonrasında dil gelişimizi ölçmek ve dil gelişiminize destek olmak için yapılan bir İngilizce test sınavıdır. Sınavlar yapılmadığı takdirde, her bir sınav için % 5 hibe kesintisi yapılır.

41. Erasmus hibemin ikinci taksidi olan %20’lik kısmını ne zaman alabilirim?

Hareketlilikten sona erdikten sonra, EUsurvey,Katılım Sertifikası,Transkript,OLS sınav sonuçları ve diğer evraklar Erasmus ofise teslim edildikten sonra hareketlilik süresi tekrar hesaplanıp ödenir.

——————————————–

1. What is Erasmus Student mobility?

Erasmus student mobility can be done as a Learning Mobility or Internship Mobility.

2. Who can be part of Erasmus Student Mobility?

The students registered in formal education can join the mobility of High Education. The students who follow an open plan education or similar programs can not access this activity.

3. How long can I stay abroad within Erasmus Education Mobility?

The activity period must be separated into a semester or one academic year. It can vary between 3 to 12 months for every education level. This time has to be completed within the same year.

This period depends on the system of the receiving country as 1,2 or 3 semesters. Education cycles refer to the bachelor, master, or doctorate.

4. When do Erasmus Education Mobility Applications start?

Erasmus Education Mobility applications are announced in the last week of January every year. Applications start at the beginning of February. Unless deemed, application admissions are received once a year.

5. How is the Erasmus Education Mobility English exam conducted?

One of the Education Mobility selection processes is the English exam, which is carried through: a written exam and a speaking exam. Only the nominees who have earned 65 points or more on the written exam, will be able to take the speaking exam.

6. How much percentage does the English exam contribute?

The contribution of English exams to final point calculation is 50 % percent. The remaining 50 % percent is determined from the nominees’ last general grade averages on the hundred-point system.

7. How many times can I apply Erasmus Education Mobility?

Students will be able to apply more than once, but not for more than 12 months total through the same education stage. Nevertheless, for each application 10 points are deducted.

8. Is the fund given to everyone?

Students that can join Erasmus Education Mobility are eligible to take a support grant according to the Exchange Programs Coordinatorships budget, the funds will be allocated according to the determining quotas, and success ranking list.

9. Can I  go to Erasmus when I’m studying for the first year?

The students who are studying in the first year can not join Erasmus Education Mobility. But after their transcripts are formed, they can apply for the second year.

10. How many ECTS are needed for Erasmus Education Mobility?

In Study Mobility, nominees are sent to follow the program that corresponds to 60 ECTS for one full academic year, 30 ECTS credits for one semester in a two-semester academic year, and 20 ECTS credits for one semester in a three-term academic year.

11. Can I join Education Mobility in 4th grade?

If the student is able to get at least 30 ECTS during the 4th year, they are eligible to apply.

12. What are the conditions for applying Erasmus Education Mobility?

License degree students’ cumulative academic grade averages have to be at least 2.20/4.00.MA and Ph.D. students’ cumulative academic grade average has to be a least 2.50/4.00.

13. I have a failed course from a previous year, will I be able to apply for Erasmus Education Mobility?

Yes. The nominees who attained the minimum academic average on its general academic average are eligible to join the Erasmus Education Mobility, even if they have a course from a previous year.

14. Which Countries and Universities I can go to?

Within the scope of bilateral agreements, you can go to the partner institutions that our university offers agreements and contracted departments with them, in the European program countries. For details, you can check the Erasmus partner universities on the Erasmus website.

15. How many funds can I receive?

For the first and second group program countries; (such as Norway, Italy, Germany, France, etc.) are 600 euros monthly. For the third group program countries (such as Letonia, Hungary, Poland, Croatia, etc.) are 450 euros monthly.

16. If I would fail the class at the partner university, would my found be cut?

If the nominee can not complete 2/3 of the 30 ECTS obliged, 20% of found will be cut.

17. How the class that I failed when I’m abroad will be transferred?

If you fail the courses you have taken from the partner institution, you must take them again at your home school.

18. How can I get information about course matches?

With your Erasmus coordinator, you can compare the courses that partner institutions opened for Erasmus students and the classes that your school opened in the semester that you join Erasmus.

19. What score I must obtain on the English exam to be eligible for the Erasmus Education Mobility?

You must obtain 65 points or above.

20. I have a foreign language certificate, do I have to join the exam?

If you have English exams equivalence of 65 points and above, in the exams that YÖK has accepted, you can be exempted from the exam.

21. I have been accepted by Erasmus for two-semester, can I go for one semester?

If you represent a valid reason within 1 month from the date of the announcement of the results, you can. You must notify the Exchange Programs Coordinatorship with a written petition.

22. Can I request an extension to the Fall semester when I go to Erasmus in the Spring semester?

No, the Spring semester cannot be combined with the Fall semester, except for force majeure (such as coronavirus).

23. When do I need to make my Erasmus extension request?

Erasmus extension requests must be notified to the Exchange Programs Coordinatorship with a written petition within the first month of your participation in the mobility. Acceptance of requests depends on the evaluation of the Exchange Programs Coordinator.

24. I am entitled to go to Erasmus, but I want to give up ongoing, what can I do?

You must submit a petition to the Exchange Programs Coordinator, stating that you want to waive within 15 days from the date of the announcement of the results. If rejected, on the next application process you will be deducted 5 points.

25. What is the Learning Agreement, and how to fill it?

The Learning Agreement is a document that gives approval for the credits of the courses that will be taken at the partner institution for the convalidation of the home institution courses. Students’ and mutual institutions’ agreements must be signed and sealed by the Erasmus Department coordinators.

26. What should I write in the Receiving Institution section of the Learning Agreement?

You must write the name of the university where you will participate in the mobility.

27. What is the Erasmus code of Istanbul Commerce University?

TR ISTANBU10

28. If the courses that I sign in the Learning Agreement will not open or if the quota is full, what should I do?

You can make changes during the mobility era in the opposite institute. You can add or remove the classes.

29. There is a place that has to be signed by the ’’Departmental Coordinator’’ in the Learning Agreement. Who do I have to contact to sign this section?

You have to write your Erasmus department coordinator and request the signature.

30. There is a place that has to be signed by the “Responsible Person’’ in the Learning Agreement. Who do I have to contact to sign this section?

You have to write your Erasmus department coordinator

31. What should I do about course selection?

You can make the course selection procedures together with your Erasmus Department Coordinator.

32. Will the number of ECTS of the course I took from the partner institution be recorded on my transcript?

Yes. The ECTS number and course name of the matched course at your partner university if passed, will be recorded on your transcript.

33. Can I cancel while I am in the Erasmus process?

Cancellation can be requested only because of mandatory or major force reasons, in these situations, the fund must be paid back 100%.

34. Can I join Erasmus Mobility without funds?

Yes, you can join. The election process and other conditions of Erasmus mobility without found is the same as Erasmus mobility with found.

35. Do I have to do course selection in my home institution while I’m going to Erasmus?

No, the approval form that has been prepared is notified to faculty as your first-course selection.

36. Do I continue to pay at my sending institution when I go on Erasmus?

Yes, you have to renew your registration by paying your tuition fee.

37. Do I pay a fee to the receiving institution when I go to Erasmus?

No, you do not pay the tuition fee to the university you will attend. You just need to pay for a travel card vs. that University took out for you.

38. How can I arrange the accommodation?

If the university that you’ll go to has dorms, you can apply for them. If there is not, you can look for dorms or other choices from the accommodation links that will be provided by the partner university.

39. What is the EU survey Report Form?

It is an important survey sent by the European Commission to evaluate your mobility and institutions. If it is not filled, a 5% found is deducted.

40. What is the OLS exam?

The OLS exam is an English test exam, which consists of 2 parts, to measure your language development before and after mobility. If exams are not held, a 5% found is deducted for each exam. The platform also offers free courses and material to further develop your language learning during your mobility.

41. When can I receive the second installment of 20% of my Erasmus grant?

After the end of the mobility, the mobility period is calculated and paid after the EU survey, Certificate of Participation, Transcript, OLS exam results, and other documents are delivered to the Erasmus office.