FAQ – STAJ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR

1. Erasmus+ Staj Hareketliliği nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

2. Erasmus+ Staj Hareketliliği amacı nedir?

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

3. Staj Hareketliliği okuduğum program ile mi ilgili olmalı?

Evet, staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

4. Hangi çalışmalar Erasmus+ staj hareketliliği kapsamına girmez?

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.

5. Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları ne zaman yapılıyor?

Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları her yıl Şubat ayının son haftasında ilana çıkılarak, başvurular Mart ayının başında alınmaktadır. Gerekli görülmediği sürece başvurular yılda 1 kez alınmaktadır.

6. Erasmus Staj Hareketliği İngilizce sınavı nasıl yapılmaktadır?

Staj Hareketliliği seçim aşamalarından biri olan İngilizce sınavı 2 aşamada geçekleşir; yazılı sınav ve sözlü sınav. Yazılı sınavdan 65 puan ve üstü alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

7. İngilizce sınav puanının katkısı yüzde kaçtır?

İngilizce sınav sonucunun final puan hesaplamasına katkısı %50 ‘dir. Diğer %50 kısım ise, adayların son genel not ortalamasının yüzlük sistem üzerinden hesaplanacak puanıdır.

8. Erasmus+ staj süresi ne kadardır?

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

9. Mezun olduktan sonra Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.

10. Mezun olduktan sonra Erasmus+ staj hareketliliğine başvurabilir miyim?

Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

11. Daha önce Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden 6 ay faydalandım, Erasmus+ stajına da gidebilir miyim?

Evet gidebilirsiniz fakat; aynı öğrenim kademesi içerisinde öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliğinin toplamı maksimum süre olan 12 Ay’ı geçemez.

12. Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalandığımda, Erasmus+ stajına başvurduğumda puanım kesilir mi?

Aynı akademik öğrenim süreci içerisinde yapılmış olan her Erasmus+ hareketliliği için (-10 puan) düşürülür.

13. Hangi kuruluşlarda staj yapabilirim?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

14. Hangi kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir?

– Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

– AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

15. Hangi ülkelerde Erasmus+ staj hareketliliğine katılabilirim?

Erasmus+ Staj hareketliliği AB program ülkelerinde yapılabilir.

16. Staj yerimi kendim mi bulmak zorundayım?

Evet, staj yapacağınız yeri kendiniz bulmak zorundasınız.

17. Üniversitemizin Avrupa’daki üniversitelerle staj anlaşması var mı?

Üniversite olarak belli sayıda üniversite ile Erasmus+ staj hareketliliği anlaşmamız mevcuttur. Erasmus+ staj hareketliliğinin kabul edilme ve değerlendirme süreci anlaşmalı olduğumuz üniversitenin kararına bağlıdır.

18. Erasmus+ Öğrenim hareketliliği için girmiş olduğum İngilizce sınav notumu staj hareketliliği için kullanabilir miyim?

Aynı akademik yıl içerisinde olması koşulu ile kullanabilirsiniz.

19. Erasmus+ staj hareketliliği başvurusu, öğrenim hareketliliği ile aynı mı?

Evet, Başvuru ve sınav süreçleri aynıdır fakat; sınavlar farklıdır.

20. Erasmus+ staj hareketliliğini yaptığım kurumda ücret alabiliyor muyum?

Ücretlendirme ve cep harçlığı staj yapacağınız kurumun belirlemiş olduğu şartlara bağlıdır.

21. Ne kadar hibe alırım?

Birinci ve ikinci grup( Norveç, İtalya, Almanya, Fransa vb.) program ülkeleri için, aylık 600 Euro destek hibesi ödenir.

Üçüncü grup (Letonya, Macaristan, Polonya, Hırvatistan vb.) program ülkeleri için, aylık 400 Euro destek hibesi ödenir.

22. Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuru şartları nelerdir? 

Birinci kademe(Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.İkinci ve üçüncü kademe (Yükseklisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

23. Yabancı dil belgem var sınava girmeme gerek var mı?

YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce sınavlarından eşdeğerliliği 65 puan ve üstü olan bir sınav sonucunuz var ise, Erasmus İngilizce sınavından muaf olabilirsiniz.

24. Erasmus Staj hareketliliğine katılmak için İngilizce sınavından kaç puan almam gerekir?

65 puan ve üstü almanız gerekmektedir.

————————————————-

1. What is Erasmus+ internship mobility?

This mobility activity is for the students who study at a high education and want to do an internship abroad. The internship is a program in which participants take occupational education and working experience in other countries’ businesses or organizations.

2. What is the purpose of Erasmus+internship mobility?

In the internship activity, the students earn competence in their own department.

3. Is internship mobility has to be about the program I study?

Yes, the internship must be related to the sector or educational program of the student.

4. Which studies are not covered by erasmus+ internship mobility?

Studies, scientific research, and projects carried out by students to complete or support their own scientific studies are not considered internship activities.

5. When do Erasmus internship mobility applications start?

Erasmus Education Mobility applications are announced in the last week of February every year. Applications start at the beginning of March. Unless deemed, application admissions are received once a year.

6. How Erasmus Education Mobility English exam is conducted?

One of the Education Mobility selection processes is the English exam, which is carried through a: written exam and speaking exam. Only the nominees who have earned 65 points or more on the written exam, will be able to take the speaking exam

7. How much percentage does the English exam contribute?

The contribution of English exams to final point calculation is 50 % percent. The remaining 50 % percent is determined from the nominees’ last general grade averages on the hundred-point system

8. How long can I stay abroad within Erasmus+internship Mobility?

The activity period might be separated as a semester or one academic year. It can vary between 2 to 12 months for each education level. Internship activity can be done in every class year during the education period and within 12 months after the graduation of the students in the last year of the curriculum.

9. Can I take advantage of Erasmus+internship Mobility after I graduate?

The applications for the internship mobility have to be done before graduation (while being an associate, undergraduate, or graduate student). But, the internship mobility can be executed until 12 months after the graduation date

10. Can I apply for Erasmus+iınternship after I graduate?

The students who graduate cant apply ınternship mobility.—-??????

11. I participated in Erasmus+education mobility for 6 months. Can I do an Erasmus+ internship as well?

Yes you can, but the total mobility in the same education program has to be a maximum of 12 months; for both education and internship mobility

12. When I participated in Erasmus+education mobility, will my score will be deducted for Erasmus+internship?

Yes, 10 points will be deducted for every Erasmus+ mobility in the same academic education program

13. Which organizations are eligible to do an internship?

It can be training centers, research centers, chambers, and associations of commerce; schools, foundations, non-profit organizations, career guidance institutions, professional counseling and guidance institutions, higher education institutions, as well as other organizations specified in the Erasmus+ Program Guide

14. Which organizations are not suitable for internship activity?

European Union institutions nor EU agencies (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en ).

– National Agency carrying out EU programs etc. organizations

15. In which countries can I participate in Erasmus+ internship mobility?

Erasmus+ Internship mobility can be done in EU program countries

16. Do I have to find my internship place by myself?

Yes, you have to find your internship place

17. Does our university have internship agreements with universities in Europe?

As a university, we have Erasmus+internship agreements with a particular amount of universities. The process of accepting and considering Erasmus+internship depends on the decision of the universities that we have agreements with

18. Can I use the English grade that I get for Erasmus+Education mobility for internship mobility?

You can use it if it is provided within the same academic year

19. Is the application for Erasmus+ internship mobility the same as Education Mobility?

Yes, the application and exam processes are the same, but exams are different

20. Can I get paid in the institution where I do my Erasmus+ internship mobility?

Yes, but salary and pocket money depending on the conditions determined by the institution of your internship

21. How many funds I can get?

For the first and second group program countries (such as Norway, Italy, Germany, France, etc.) are 600 euros monthly; for third group program countries (such as Letonia, Hungary, Poland, Croatia, etc.) are 400 euros monthly

22. What are the conditions of applying for Erasmus+internship mobility?

License degree students’ cumulative academic grade average has to be at least 2.20/4.00.MA and Ph.D. students’ cumulative academic grade average has to be at least 2.50/4.00.

23. I have a foreign language certificate, do I need to join the exam?

If you have English exams equivalence 65 points and above in exams that YÖK has accepted, you can be exempt from the exam

24. How many points do I have to get in the English exam for joining the Erasmus Education Mobility?

You must obtain 65 points or above.

No Comments

    Leave a Reply