ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İNGİLİZCE YETERLİLİK YAZILI SINAVI LİSTESİ/THE ERASMUS TRAINEESHIP MOBILITY ENGLISH PROFICIENY WRITING EXAM LİST

Değerli Öğrenciler 

Erasmus Staj Hareketliliği İngilizce Yeterlilik Yazılı sınavı tarihi ve sınav listesi aşağıdadır.

 • Sınava sadece, başvuru tarihleri içerisinde Online başvuruda bulunarak başvurusunu tamamlamış ve İngilizce transkriptlerini Erasmus’ Başvuru Portalı’na yüklemiş adaylar katılabilecektir.
 • Sınav Sütlüce Kampüsünde yüz yüze yapılacaktır. Sınava girecek adaylara sınav listesinde sınava girecekleri sınıfları görebilirler.
 • Sınav başlamadan 15 dakika öncesine adaylar sınıfta hazır olmalı ve öğrenci kimlik kartları veya geçerli bir kimlik kartı göstermeleri gerekmektedir.
 • Sınava sadece isim listesinde adı olan adaylar katılabilecektir. Sınava katılacak adaylar yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri, sınav süresi içerisinde karşılaşacakları sınav kuralları dışında gerçekleşecek eylemlerde işlem yapmaya yetkilidir.
 • Başvuru ilanında geçerli dil belgesi(YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS, PTE Academic, Person) sunmuş adayların sınav listesinde isimleri yer alıp sınava girmek zorunluğu bulunmamaktadır. Üniversitenin yapmış olduğu sınava girilmesi durumunda sınavdan aldıkları not geçerli olacaktır.
 • Sözlü sınava girmek için adayların yazılı sınavdan en az 65/100 almak zorundadırlar.
 • Sınavda optik formlar doldurulmasında yalnızca kurşun kalem kullanılacaktır.
 • İngilizce yazılı sınavın katkısı %75 olacaktır.

Yazılı sınavı sonuçları ve Sözlü sınavı listeleri Erasmus Ofis Web sayfası ve Üniversitemiz Web sayfası duyurular kısmında yayımlanacaktır. 

ÖNEMLİ !!!

İngilizce yeterlilik sınavı yüz yüze gerçekleşecektir. 2022-2023 Bahar dönemine online başlanması sebebiyle, ikamet ettikleri illere dönmek zorunda kalan öğrencilerin, deprem şehirlerinde ikamet eden öğrenciler veya aileleri depremden dolaylı olarak etkilenen öğrencilerin durumlarından dolayı yüz yüze sınava katılamamaları durumunda beyan edilecek ikamet belgesi, yazılı dilekçe ve incelemeler sonucunda ilgili öğrenciler için sınav ayrıca planlanıp duyurulacaktır. İlgili öğrencilerin, dilekçeleri ile birlikte destekleyici evrakları erasmus@ticaret.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav : 06.04.2023 Perşembe 14:00- 16:00 Sütlüce Kampüsü

Yazılı Sınav Listesi

Sözlü sınav : 27.04.2023 Perşembe Sütlüce Kampüsü ( Sınav Saati daha sonra belirlenecek)

 

—————————————————————————

Dear Students

The Erasmus Traineeship Mobility English Proficiency Writing Exam date and exam list are as follows,

 • Only candidates who have completed their application and uploaded their required documents during the Erasmus application system during the application period will be able to take the Erasmus English Proficiency exam.
 • The Exam will be held face to face in Sutluce Campus.
 • The candidates must show their student card or any related ID document to the allocated staff before taking the exam.
 • Only candidates who have been listed on the exam list will be able to take the Erasmus English exam.
 • The candidates who have uploaded a valid language certificate(YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS, PTE Academic, Person) during the application their names are listed on the Exam list as well. If the candidate will take the University English Proficiency exam, this exam grade will be considered during the evaluation. If not they will be exempt from the exam.
 • Only candidates who had taken 65/100 from the written exam will be awarded the speaking exam.
 • The optic form will be marked only via pencil, please have a pencil with you before coming to the exam.
 • The contribution of the writing exam is 75%

Writing exam result and speaking exam list will be announced in the Erasmus Office Web page and announcements section of University Web page.

IMPORTANT !!!

The English proficiency test will take place face to face. Students who are back to their resident cities due to online education or students residing in earthquake cities or their families are indirectly affected by the earthquake, if they cannot attend the exam due to their situation, the exam will be planned and announced separately for the relevant students as a result of the residence certificate to be declared, written petitions and examinations. Related students must send their petitions with their supporting documents to the erasmus@ticaret.edu.tr

Writing Exam : 06.04.2023 Thursday 14:00- 16:00 in Sütlüce Campus

Writing Exam List

Speaking Exam : 27.04.2023 Thursday  in Sütlüce Campus ( the exam time will decide later)

 

No Comments

  Leave a Reply