ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İNGİLİZCE YETERLİLİK YAZILI SINAV LİSTESİ/THE ERASMUS TRAINEESHIP MOBILITY ENGLISH PROFICIENY WRITING EXAM LİST 2024-2025

Değerli Öğrenciler 

2024-2025 Erasmus Staj Hareketliliği İngilizce Yeterlilik Yazılı sınavı tarihi ve sınav listesi aşağıdadır.

 • Sınava sadece, başvuru tarihleri içerisinde online başvuruda bulunarak başvurusunu tamamlamış ve güncel-geçerli transkriptlerini Erasmus başvuru portalına (Turna Portal) yüklemiş adaylar katılabilecektir.
 • Sınav Sütlüce Kampüsünde yüz yüze yapılacaktır. Sınava girecek adaylar sınav listesinde sınava girecekleri sınıfları görebilirler.
 • Sınav başlamadan 15 dakika öncesinde adaylar sınıfta hazır olmalı ve öğrenci kimlik kartları veya geçerli bir kimlik kartı göstermeleri gerekmektedir.
 • Sınava sadece isim listesinde adı olan adaylar katılabilecektir. Sınava katılacak adaylar yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri, sınav süresi içerisinde karşılaşacakları sınav kuralları dışında gerçekleşecek eylemlerde işlem yapmaya yetkilidir.
 • Başvuru ilanında geçerli dil belgesi (YÖKDİL, YDS, TOEFL, PTE Academic, Person) sunmuş adayların sınav listesinde isimleri yer almayıp sınava girmek zorunluğu bulunmamaktadır.
 • Sözlü sınava girmek için adayların yazılı sınavdan en az 65/100 almak zorundadırlar.
 • Sınavda optik formlar doldurulmasında yalnızca kurşun kalem kullanılacaktır.
 • İngilizce yazılı sınavın katkısı %75 olacaktır.

Yazılı sınavı sonuçları ve Sözlü sınavı listeleri Erasmus Ofis Web sayfası ve Üniversitemiz Web sayfası duyurular kısmında yayımlanacaktır. 

 • Yazılı sınav: 22.04.2024 Pazartesi   14:00-16:00  Sütlüce Kampüsü

        Yazılı Sınav Listesi

 • Sözlü Sınav: 29.04.2024 Pazartesi, Sütlüce Kampüsü (Sınav Saati daha sonra belirlenecek)

 

Dear Students

The 2024-2025 Erasmus Traineeship Mobility English Proficiency Writing Exam date and exam list are as follows,

 • Only candidates who have completed their application and uploaded their required documents during the Erasmus application system during the application period will be able to take the Erasmus English Proficiency exam.
 • The Exam will be held face to face in Sütlüce Campus.
 • The candidates must show their student card or any related ID document to the allocated staff before taking the exam.
 • Only candidates who have been listed on the exam list will be able to take the Erasmus English exam.
 • The names of the candidates who have uploaded a valid language certificate (YÖKDİL, YDS, TOEFL, PTE Academic, Person) during the application are not listed on the Exam list as well. They will be exempt from the exam.
 • Only candidates who had taken 65/100 from the written exam will be awarded the speaking exam.
 • The optic form will be marked only via pencil, please have a pencil with you before coming to the exam.
 • The contribution of the writing exam is 75%

Writing exam result and speaking exam list will be announced in the Erasmus Office Web page and announcements section of University Web page.

 • Writing Exam: 22.04.2024 Monday 14:00-16:00 Sütlüce Campus face to face.

       Writing Exam List

 • Speaking Exam: 29.04.2024 Monday Sütlüce Campus face to face (The exam time will be announced later)

 

No Comments

  Leave a Reply