Staff MobIlIty for Staff TraInIng (STT)

Yurtdışı’nda eğitim alacak olan personellerimiz (STT- Staff Mobility for Staff Training)

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de Erasmus Üniversitesi Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin en az 2 gün en çok 8 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Faaliyet kapsamında dil eğitimi alınması, seminer ve konferanslara katılım sağlanması da mümkün olabilmekle birlikte, bu çeşit faaliyetlerin, yükseköğretim kurumunun hibelendirdiği eğitim alma faaliyetleri arasında çoğunluğu oluşturmaması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

ÖNEMLİ!!

Dosyaları indiremediğiniz takdirde; ilgili evrağa sağ tuşa tıklayarak, bağlantısını  kopyalayıp yeni sekmede bağlantıyı URL kısmına yapıştırınız.

 

1. Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelimiz online başvurusunu tamamlayarak Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir. Online başvuru için lütfen tıklayınız. 

2. Staff Mobility Agreement for Training

Anlaşmalı kurumlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

3. Personel Bilgi Formu

4. Kabul/Davet mektubu

5. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme, hibe sözleşmesi

6. Eğitim Programı  Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelimiz, kurumuna başvuru yaptığı sırada bir eğitim programı, amaçları, gerçekleştirilecek faaliyet planı oluşturulması ve bununla ilgili olarak başlangıç/bitiş tarihleri ile gün bazında program detaylarını belirtmekle yükümlüdür.

Eğitim Programı aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin kendi yükseköğretim kurumu ile misafir olmayı planladığı kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır.

7. Arrival Form

8. Katılım sertifikası(Confirmation of Stay) (eğitim programının tamamlandığını ve misafir kalınan süreyi teyit edecek şekilde hazırlanmış ve “imzalı-mühürlü” olmalıdır).

9. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personel için EU Servey(Otomatik olarak gönderilecektir)

10. Vakıfbank Euro Hesabı

11. Seyahat giderlerini ve seyahat edildiğini gösteren belgeler (uçuş kartları, bilet, fatura veya fatura yerine geçeceği belirtilmiş e-bilet).