2024-2025 KA-171 ERASMUS ÖĞRENİM VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2024-2025 eğitim-öğretim yılı “KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkelerle Öğrenim Hareketliliği başvuruları” 16 Haziran 2024- 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ve koşulları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Faaliyetin Tanımı:

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkelerdeki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir.

2024-2025 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Programına başvurmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler:

1-Uygunluk Kriterleri:

– Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Lisans veya Yüksek Lisans) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

a) Lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) Yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

c) Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

– Yüksek lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

– Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Örneğin bir akademik dönem için en az 30 AKTS alınabilir durumda olması)

– Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması

2-Başvuru Adımları:

– Başvurular 16.06.2024 – 01.07.2024 tarihleri arasında alınacaktır.

– Öğrenciler TURNA PORTAL‘a giriş yaptıktan sonra E-devlet seçeneği ile giriş yaparak online başvuru yapacaklardır.

–Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz. Sistemden başvuru 16.06.2024 saat 00:00 itibari ile aktif olacaktır ve Başvuru dönemi sonunda sistem otomatik olarak kapanacaktır.

-Turna Portal Üniversitemize ait değildir. Sistemden kaynaklı teknik gecikmelerden dolayı başvurunun son günlere bırakılmaması önerilmektedir.

ÖNEMLİ UYARI:

Öğrencilerimiz başvurularını yaparken @istanbulticaret.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmalıdırlar. Kendi e-mail adreslerine, üniversitemiz web sitesinden girerek, oluşturdukları hesapları onaylayabilirler.

-Tüm resmî yazışmalar ve karşı kurumlarla yapılacak yazışmalarda öğrencilerin, @istanbulticaret.edu.tr uzantılı mail adresleri kullanılacaktır.

– Öğrenciler başvuru süreci içerisinde geçerli not ortalaması gösterir transkriptlerini (Mühürlü veya E-imzalı transkripler dışındaki transkriptler kabul edilmeyecektir.) başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler.  01.07.2024 24:00 a kadar evraklarını sisteme yüklemeyenlerin online başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– Başvuru formunuzu tamamlamayı unutmayınız. Tamamlanmamış başvurular, sisteme düşmeyecektir ve başvuru geçersiz sayılacaktır. !!!

– Erasmus İngilizce sınavından muaf olmak isteyen adaylar için, partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Minimum B2 seviyesinde TOEFL, YDS, PTE, YÖKDİL) başvuru formu dosyalar kısmına ilgili evrak seçilerek eklenmelidir.

3-Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

– Her öğrenci Güz veya Bahar olmak üzere başvurabilir.

– Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

– Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.

– Bir dönemde en az 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.

-Erasmus hareketliliğine katılan öğrenciler kendi kurumlarında ders seçimi yapamazlar. Ders seçimleri karşı kurumdan yapılmaktadır.

– Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, İngilizce derslerini, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını linkten inceleyiniz.

Partner Üniversiteler

4-Erasmus İngilizce Yeterlilik sınavı

– Başvurusu geçerli olan adaylar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İngilizce yazılı + sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınavdan geçerli not (65 ve üstü) alan öğrenciler sözlü sınava girme hakkını elde edeceklerdir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.

– Örnek sınav için buraya tıklayınız.

Sınav Tarih, Salonları ve listeleri, başvuruların sona ermesinden sonra Değişim Programları Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.

5-Seçim Kriterleri:

GNO: %50

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden yazılı sınavın katkısı %75 , sözlü sınav katkısı %25)

-Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

-Engelli Öğrencilere (engelliliğin belirlenmesi kaydıyla): +10 puan

-Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10

-Dezavantajlı / Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin seçilmeleri durumunda, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Daha ayrıntılı bilgi almak için koordinatörlüğümüzü ziyaret edebilirsiniz.

-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

-Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

-İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10

-Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır: -5 puan

-Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5

Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (Hibeli hibesiz fark etmeksizin): -10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

6-Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite proje bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca destek niteliğindedir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Hibesiz KA-171 Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Erasmus Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Hareketliliğe seçilen adaylar dilerlerse maddi destekten vazgeçebilecekleri ve bu vazgeçme taleplerini feragat tarihi (Nihai listenin yayınlanması tarihi itibari ile 30 gün) içerisinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.)

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

 

2024-2025 Akademik KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında gidecek öğrenciye ödenecek seyahat giderleri:

2022-1-TR01-KA171-HED-000074814 ve 2023-1-TR01-KA171-HED-000163592 nolu projeler kapsamında öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenciye faaliyetin gerçekleşeceği ülkeler için aşağıdaki seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Aylık Hibe (Avro)**
Türkiye  1-12. Bölge Ülkeleri  700

 

Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Seyahat Mesafesi  Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında 23
100 ila 499 KM arasında 180 210
500 ila 1999 KM arasında 275 320
2000 ila 2999 KM arasında 360 410
3000 ila 3999 KM arasında 530 610
4000 ila 7999 KM arasında 820
8000 KM veya daha fazla 1.500

 

İçerme Desteği

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi öğrenciye; ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Özel ihtiyaç sahibi katılımcı seçildikten sonra, ek hibe talebi varsa, ivedilikle Erasmus Ofise talebini iletmesi gerekmektedir. İlgili talep ve yaklaşık ek masraflar belirlenerek faaliyet başlamadan önce Türkiye Ulusal Ajansı’na talep iletilir ve değerlendirmelerine sunulur. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra ek hibe talebinde bulunamaz. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

7-Hareketlilik Kontenjanları

Hareketlilik kontenjanları, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje hareketlilik sayılarına göre belirlenmiştir. Bu nedenle sadece her ülke için kabul edilen projede belirtilmiş olan fakülte ve bölümlerden başvurular alınacaktır. Buna göre UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA ve INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE MITROVICA üniversitelerine, Uluslararası Ticaret, İşletme, İktisat, Finans ve Bankacılık ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans öğrencileri, UNIVERZITET DZEMAL BIJEDIC U MOSTARU üniversitesine, İnşaat Mühendisliği, İktisat ve İşletme bölümü lisans öğrencileri ve THE UNIVERSITY COLLEGE OF BUSINESS üniversitesine ise Finans ve Bankacılık, İktisat ve İşletme bölümleri lisans öğrencileri başvurabilecektir.

 

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanlar

 

Ülke Adı Üniversite Adı Hareketlilik Türü Asil Yedek
Karadağ UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA Öğrenim 1 1
Kosova INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE MITROVICA Öğrenim 1 1
Bosna Hersek UNIVERZITET DZEMAL BIJEDIC U MOSTARU Öğrenim 1 1
Arnavutluk THE UNIVERSITY COLLEGE OF BUSINESS Öğrenim 1 1

 

8-Yedek Yerleştirme

Hareketliliğe seçilen öğrenciler, kesin listesinin yayınlanmasını takiben feragat etme dilekçelerini 30 gün içerisinde vermek zorundadır. Zamanında feragat etmeyen öğrencilerin (Mücbir sebepler hariç) bir sonraki başvuru döneminde -10 puan düşürülür.

9-Oryantasyon Semineri

Oryantasyon semineri hareketlilikten faydalanacak nihaî listenin yayınlanmasından sonra organize edilecektir.

 

2024-2025 Dönemi KA-171 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları

 

Değerli Akademik Personelimiz,

2024-2025 eğitim-öğretim yılı “KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkelerle Personel Ders Verme başvuruları” 16 Haziran 2024- 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ve koşulları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Program Kapsamı:

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Hareketliliği (Ders Verme) Nedir:

Personeller, yurtdışındaki ortak bir yükseköğretim kurumunda ders verme faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki ders verme faaliyeti, bir yükseköğretim kurumunda ders veren personelin ya da işletmelerdeki personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesini mümkün kılar.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Faaliyete katılacak akademik personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Araştırma görevlileri ders verme hareketliliğine kapsamında değerlendirilmez.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

 • Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç minimum 2 günden azami 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına, hareketlilik kontenjanına ve projede kabul edilen hareketlilik süresine bağlı olarak değişmektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Ağustos 2024’de başlar ve 1 Mayıs 2025’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonu’nca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik için (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir. Seyahat günleri için ek hibe sağlanmamaktadır.

 

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • 2023-2024 Akademik yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine yerleşen adayların KA-171 başvuruları kabul edilmeyecektir. Program ülkeleri ile gerçekleşecek Erasmus+ Ders verme hareketliliğine ASİL olarak yerleşmiş olan öğretim üyeleri feragat dilekçelerini Erasmus Ofis’e vermeleri halinde KA-171 ders verme hareketliliğine başvurabileceklerdir.
 • Yabancı dil belgesi zorunlu olmayıp, sunulan dil belgesi puanına göre %20 katkı sağlanır. Kabul edilen dil belgeleri; YÖKDİL, TOEFL, YDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları

 

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Ders Verme Hareketliliği Kapsamında Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanlar

 

Ülke Adı Üniversite Adı Hareketlilik Türü Asil Yedek
Nijerya COVENANT UNIVERSITY Ders Verme 1 1

 

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Puanları:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Engelli personel önceliklendirilir.

4) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

5) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

 

Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 10 Puan
Unvan Doktor Öğr. Üyesi /Öğr. Gör. / Okutman: + 10 Puan Doç.: + 8 Puan Prof. Dr.: + 5 Puan
Akademik Personel Daha önce programdan faydalanmamış + 15 Puan
Akademik Personel bir yıl önce programdan faydalanmış – 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Akademik Personel iki yıl önce programdan faydalanmış – 10 Puan
Akademik Personel üç yıl önce programdan faydalanmış – 5 Puan
Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise + 5 Puan
Belgelenmesi koşulu ile son 3 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak + 5 Puan
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (Bilateral Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması +20 puan
Yabancı Dil ile eğitim yapan bir okuldan mezun ise Evet: 5 Puan Hayır: 0 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* +(20/100) x Dil Puanı
Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü görevi var ise Evet: + 10 Puan, Hayır: 0 Puan

 

ÖNEMLİ!

 • Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir.
 • Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30 (Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresine mail ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele (Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

 

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

2023-1-TR01-KA171-HED-000163592 nolu proje kapsamında Ders verme hareketliliğine katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeler için aşağıdaki seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük Hibe (Avro)**
Türkiye  1-12. Bölge Ülkeleri  180

Katılımcılar için Seyahat Desteği

Seçilen katılımcılara, bireysel hibe desteğine ek olarak hareketlilik gerçekleştirilecek kurum ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki mesafe üzerinden seyahat desteği sağlanır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partner kurumlara göre seyahat desteği tutarını aşağıda bulabilirsiniz:

Seyahat Mesafesi  Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında 23
100 ila 499 KM arasında 180 210
500 ila 1999 KM arasında 275 320
2000 ila 2999 KM arasında 360 410
3000 ila 3999 KM arasında 530 610
4000 ila 7999 KM arasında 820
8000 KM veya daha fazla 1.500

Hibesiz KA-171 Hareketliliği

Hibe almaya hak kazanan katılımcılar hibe haklarından feragat edebilirler. Gerekli kriterleri karşılayan katılımcılar Uluslararası Kredi Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde bu durumu Erasmus Ofisi’ne sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra bildirmesi halinde hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler.

İçerme Desteği

Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen özel ihtiyaç sahibi personele; ek finansal destek almadan bu hareketliliği gerçekleştirememeleri halinde kendilerine ek hibe sağlanabilir. Özel ihtiyaç sahibi katılımcı seçildikten sonra, ek hibe talebi varsa, ivedilikle Erasmus Ofise talebini iletmesi gerekmektedir. İlgili talep ve yaklaşık ek masraflar belirlenerek faaliyet başlamadan önce Türkiye Ulusal Ajansı’na talep iletilir ve değerlendirmelerine sunulur. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra ek hibe talebinde bulunamaz. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

 ÖNEMLİ!

 • Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapmamış olan ve gerekli evrakları sistemine yüklememiş olan personelin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları ve yerleşmeye hak kazanan personel Erasmus Ofis’in web sayfasında ve üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Hareketliliğe katılacak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis tarafından tanzim edilir.

Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

Başvurular 16 Haziran 2024- 1 Temmuz 2024 tarihleri E-devlet üzerinden giriş yapılarak, Erasmus Başvuru sistemi TURNA PORTAL üzerinden online olarak yapılmaktadır. Sistem başvuru dönemi içerisinde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz.

 

 

No Comments

  Leave a Reply