2024-2025 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI / THE ERASMUS+ TRAINEESHIP MOBILITY PLACEMENT RESULT 2024-2025

Değerli Öğrenciler,

2024-2025 Erasmus+ Staj Hareketliliği İngilizce sınav sonuç listesi ve Yerleştirme sonuçları aşağıdadır.

Staj Hareketliliği İngilizce Sınav Sonuç Listesi

Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Nihaî notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü sınav katkısı yüzde yirmi beş + yazılı sınav katkısı yüzde yetmiş beş olarak toplamının, yüzde ellisi ) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yüzde ellisi) şeklinde hesaplanmıştır. English Proficiency Final Notu 65 ve üstü olan adaylar, başarı sırasına ve bölüm bazlı kontenjanlara göre yerleştirilmiştir.

Seçim Kriterleri:

  • GNO: %50
  • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Bundan sonraki aşamada almış olduğunuz kabul mektupları ile başvurularınızı Erasmus Ofise yapabilirsiniz.

Listede hibesiz olarak ismi bulunan adaylar, hareketlilikten vazgeçen adayların, vazgeçme dilekçelerinin sunulması sonrasında puan sırasına göre yerleştirilecektir. Açılan kontenjan durumunda hibesiz bulunan adaylarla, puan sıralamasına göre iletişime geçilecektir.

Erasmus öğrenim hareketliliğine hibeli olarak yerleştiği halde bu hakkından vazgeçmek isteyen adayların, vazgeçme tarihleri (10.05.2024-17.05.2024) içerisinde imzalı dilekçelerini sunmamaları ve sonrasında (mücbir sebep kapsamı dışında) gerçekleşecek iptal veya vazgeçme durumlarında bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.

Hibeli olarak yerleşemeyen adaylar dilerlerse, tercih ettikleri süre için hibesiz olarak Erasmus hareketliliğini gerçekleştirebilir. Hibesiz gitmek isteyen adayların hibe dışındaki tüm Erasmus süreçleri aynıdır.

ÖNEMLİ

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için bilgilendirme ve oryantasyon programı ayrıca düzenlenecek ve Erasmus Ofis Web sayfasında ilan edilecektir.

Dear Students,

Below is the English Proficiency Exam Result and Placement List of the Erasmus+ Traineeship Mobility for 2024-2025.

Traineeship English Proficiency Exam Result

Traineeship Mobilitiy Placement List

Below is the final placement list of the Erasmus+ Traineeship Mobility for 2024-2025. The placement list and rankings are calculated as; ( twenty-five percent of Speaking exam + seventy-five percent of writing exam, fifty percent of the total score of English exam) + ( fifty percent of your GPA   equivalents in the hundred percent grading system) Candidates with a final score of 65 and above have been allocated according to the standings and quota.

Criteria of Selection:

  • GPA: 50%
  • English Exam: 50%

(Total Score out of 100)

In the next step, Make your applications to the Erasmus Office with the acceptance letters you have received.

The candidates who have been placed as non-funded will be allocated if any of the candidates submit withdrawal petition. Candidates will be replaced according to their score and standing line in the replacement list.

The candidates who are awarded to attend studies mobility must submit their waiver petition on the period date (10.05.2024-17.05.2024) of cancellation. Otherwise, they will be fined (except for force majeure cases) -10 points in any next Erasmus application.

The candidates who have not been placed with the fund, are able to attend mobility. The process of mobility without funds is the same as funded mobility except for grants.

IMPORTANT!

The orientation program and seminar will be scheduled for upcoming dates and will be posted on the Erasmus Office web page for placed candidates.

No Comments

    Leave a Reply