2024-2025 ERASMUS EĞİTİM VE DOKTORA HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI/ ERASMUS STUDY AND PHD MOBILITY PLACEMENT RESULTS 2024-2025

Değerli Öğrenciler,

2024-2025 Erasmus+ Öğrenci Eğitim Hareketliliği İngilizce sınav sonuç listesi ve Yerleştirme sonuçları aşağıdadır.

İngilizce Sınav Sonuç Listesi

Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Doktora Hareketlilik Yerleştirme Sonuçları

Nihaî notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü sınav katkısı yüzde yirmi beş + yazılı sınav katkısı yüzde yetmiş beş olarak toplamının, yüzde ellisi ) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yüzde ellisi) şeklinde hesaplanmıştır. İngilizce Final puanı 65 ve üstü olan adaylar, başarı sırasına ve kontenjanlara göre yerleştirilmiştir.

Seçim Kriterleri:

  • GNO: %50
  • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Bundan sonraki aşamada yerleştirme sonuçları neticesinde karşı kurumların deadline takvimleri ve öğrenci kabul etme şartlarına göre iletişime geçilecek ve “nomination” işlemleri yapılmaya başlanacaktır. Kontenjan kısıtı ve sınırlı bütçe sebebiyle daha çok adayın faydalanması için hibeli yerleştirmeler bir akademik dönem olarak belirlenmiştir. Güz veya Bahar olarak adayların yerleştirmeleri yapılacaktır.

Bahar dönemi nomination işlemleri Eylül 2024 tarihinde başlayacaktır. Nomination işlemlerinde ve karşı kurumla yazışmalarda üniversite email adresleri kullanılacaktır. Lütfen maillerinizi kontrol ediniz.

Yedek yerleştirme listesinde ismi bulunan adaylar, hareketlilikten vazgeçen adayların, vazgeçme dilekçelerinin sunulması sonrasında yedek sırasına göre yerleştirilecektir. Açılan kontenjan durumunda yedekte bulunan adaylarla, yedek sıralamasına göre iletişime geçilecektir.

Erasmus öğrenim hareketliliğine yerleştiği halde bu hakkından vazgeçmek isteyen adayların, vazgeçme tarihleri (29.04.2024-10.05.2024) içerisinde imzalı dilekçelerini sunmamaları halinde ve sonrasında (mücbir sebep kapsamı dışında) gerçekleşecek iptal veya vazgeçme durumlarında bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.

Hibeli olarak yerleşemeyen adaylar dilerlerse, tercih ettikleri süre için hibesiz olarak Erasmus hareketliliğini gerçekleştirebilir. Hibesiz olarak 2024-2025 Güz dönemi için hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan öğrencilerin, Hibesiz gitmeyi kabul ettiklerine dair yazılı dilekçelerini (29.04.2024-10.05.2024) tarihleri arasında erasmus@ticaret.edu.tr adresine mail atmaları zorunludur. Dilekçe vermeyen adaylar için bir işlem yapılmayacaktır. Hibesiz gitmek isteyen adayların hibe dışındaki tüm Erasmus süreçleri aynıdır.

2024-2025 Erasmus Öğrenim ve Doktora Hareketliliği Sonuçlarına dair itirazlarınızı İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, Değişim Programları ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne yönelik olarak imzalı bir dilekçe ile Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr e- mail adresine 05.05.2024 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

ÖNEMLİ

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için bilgilendirme programı ayrıca düzenlenecek ve Erasmus Ofis Web sayfasında ilan edilecektir.

Dear Students,

Below is the English Proficiency Exam Result and Placement List of the Erasmus+ Study Mobility for 2024-2025.

English Proficiency Exam Result

Study Mobilitiy Placement List

Ph.D Mobility Placement List

Below is the final placement list of the Erasmus+ Study Mobility for 2024-2025. The placement list and rankings are calculated as; ( twenty-five percent of Speaking exam + seventy-five percent of writing exam, fifty percent of the total score of English exam) + ( fifty percent of your GPA   equivalents in the hundred percent grading system) Candidates with a final English score of 65 and above have been allocated according to the standings and quota.

Criteria of Selection:

  • GPA: 50%
  • English Exam: 50%

(Total Score out of 100)

In the next step, taking into account your rankings in line with your preferences, we will be contacted according to the deadline calendars and student admission requirements of the other institutions. The nomination procedure will be attempted in the Fall or Spring.

The nomination for the spring term will launch in September 2024. For the nominations and correspondence with partner universities, students’ email addresses of the university will be used.

Please do not forget to check your emails.

The candidates who have a name on the Backup list will be allocated in case of any withdrawal petition that has been submitted by other candidates. Candidates will be replaced according to their score and standing line in the replacement list.

The candidates who have been awarded grant must submit their waiver petition on the period date(29.04.2024-10.05.2024) of cancellation. Otherwise, they will be fined (except for force majeure cases) -10 points in any next Erasmus application.

The candidates who have not been placed with the fund, are able to attend mobility by writing a petition that shows you accept to attend Erasmus mobility without fund during (29.04.2024-10.05.2024). Erasmus Office will not take any action for candidates who did not submit any petition regarding their request. The process of mobility without fund is the same as funded mobility except for grants.

You can submit your objections about the 2024-2025 Erasmus Study and PhD results to our Erasmus Office’s  E-mail: erasmus@ticaret.edu.tr with a signed petition for İstanbul Ticaret University Rectorate/Exchange Programs and International Office Coordinatorship by 05.05.2024, 17:00.

IMPORTANT!

The orientation program and seminar will be scheduled for upcoming dates and will be posted on the Erasmus Office web page for placed candidates.

No Comments

    Leave a Reply