2023-2024 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAV LİSTESİ/THE ERASMUS+ TRAINEESHIP MOBILITY ENGLISH PROFICIENCY WRITING EXAM RESULTS AND SPEAKING EXAM LIST FOR 2023-2024

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvurusunda bulunan öğrencilerimiz için yazılı İngilizce sınavı sonuçları ve Speaking sınavı listesi aşağıdadır.

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Erasmus Yazılı Sınav Sonuçları

SÖZLÜ SINAV:

Erasmus Sözlü Sınavı Listesi

Sınav Tarihi: 27.04. 2023 Perşembe

Sınav Yeri: Sütlüce Kampüsü

Sınav Saati:

 1. Grup : 13:30-15:50
 2. Grup : 13:30-15:50
 • Speaking sınavı Sütlüce Kampüs ‘de yüz yüze yapılacaktır.
 • Sınav başlamadan 15 dakika öncesinde adayların sınav yerinde olmaları gerekmektedir.
 • Sınava sadece Speaking sınav isim listesinde adı olan adaylar katılabilecektir. Sınava katılacak adaylar yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri, sınav süresi içerisinde karşılaşacakları sınav kuralları dışında gerçekleşecek eylemlerde işlem yapmaya yetkilidir.
 • Sözlü sınava sadece yazılı sınavdan 65/100 ve üstü alan adaylar katılabilecektir.
 • Sözlü sınav programında adaylar ikişer kişilik gruplar halinde sınava gireceklerdir. Gruplar için  10 dakikalık süre tanımlanacaktır. Adayların sınav programı ve mülakatı gerçekleştirecekleri salon görevlileri ayrı olarak tanımlanmıştır.
 • Sözlü sınavın İngilizce sınav sonucuna katkısı %25 olarak belirlenmiştir.
 • Sözlü sınav sonucu neticesinde, Yazılı+Sözlü toplam puanı 65 ve üstü olamayan adaylar Erasmus+ Staj Hareketliliği ’ne katılmaya hak kazanamazlar.

06.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023-2024 Erasmus+ staj yazılı sınav puanlarıyla ilgili itirazlarınızı İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, Hazırlık Okulu Sınav Komisyonu’na yönelik olarak imzalı bir dilekçe ile Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr e- mail adresine 01.05.2023 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

The Erasmus+ Traineeship Mobility English Proficiency Writing Exam results for  2023-2024 are as follows;

WRITTEN EXAM RESULTS

Erasmus Writing Exam Result List

SPEAKING EXAM:

Erasmus Speaking Exam List

Speaking Exam Date: 27.04.2023 Thursday

 1. Grup : 13:30-15:50
 2. Grup : 13:30-15:50

Speaking Exam Location: Sütlüce Campus

 • The Exam will be face to face at Sütlüce Campus.
 • The candidates must show their student cards or any related ID document before taking the exam.
 • Only candidates who have listed on the exam list will be able to take the Erasmus English speaking exam.
 • Only candidates who had taken 65/100 from the written exam will be awarded to take the speaking exam.
 •  The class and teachers will be organized according to the list of candidates, and each candidate will have 8 min. for the speaking exam.
 • Please be ready at least 15 min. before taking your speaking exam. The teachers will accept you groups of two.
 • The contribution rate of the speaking exam is 25%
 • Students who are not qualified to take 65/100 by the end of the writing+speaking exam will be failed from English Exam.

You can submit your objections about the 2022-2023 Erasmus + written exam (held on 06.04.2023) to our Erasmus Office’s  Email: erasmus@ticaret.edu.tr with a signed petition for the Erasmus+ Examination Committee of the Istanbul Ticaret University/Preparatory School by 01.05.2023, 17:00

No Comments

  Leave a Reply