2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

2023-2024 eğitim-öğretim yılı “Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” başvuru sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Hareketlilik tarihleri; 15 Şubat 2024-15 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanmak zorundadır. Yerleşen personelimizin kurumlarla yazışma süreci kendileri tarafından yürütülecektir.

ÖNEMLİ !!!

Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir. Asil personelin kabul mektuplarını 15 Nisan 2024 tarihine kadar beyan etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra sunulacak beyan mektupları kabul edilmeyecektir.

Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30 (Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresine eposta ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele (Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

Yerleştirme sonucuna yönelik itirazlar dilekçeleri yazılı olarak Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresine eposta ile iletilmelidir. İtiraz tarihleri; 01.02.2024 – 06.02.2024 tarihleri arasında yapılmak zorundadır.

SONUÇ LİSTELERİ

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Listesi

 

No Comments

    Leave a Reply