2022-2023 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI / THE ERASMUS+ TRAINEESHIP MOBILITY APPLICATIONS 2022-2023

1 ) Uygunluk Kriterleri:

– Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Lisans, Yükseklisans, Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

1. a) Birinci kademe (Lisans) öğrencilerin son genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

2. b) İkinci ve üçüncü kademe (Yükseklisans, Doktora) öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

– Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Birinci sınıf öğrencileri için, mevcut kurumda transcript oluşmamışsa lise mezuniyet notunun en az 75/100

– Mezun olmamış olması.

– Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilemeyecek olması.

2) Başvuru Adımları:

– Öğrenciler 01 Mart – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Erasmusport sistemi üzerinden, Başvurularım başlığından on-line başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

– Sistemden başvuru 01.03.2022 saat 00:00’dan önce aktif olmayacaktır.

– Öğrencinin sistemde kaydı yok ise, öncelikle kayıt oluşturması gerekmektedir.


Öğrencilerimiz başvurularını yaparken @istanbulticaret.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmalıdırlar. Kendi e-mail adreslerine, üniversitemiz web sitesinden girerek, oluşturdukları hesapları onaylayabilirler.

-Tüm resmî yazışmalar ve karşı kurumlarla yapılacak yazışmalarda öğrencilerin, @istanbulticaret.edu.tr uzantılı mail adresleri kullanılacaktır.
– Öğrenciler başvuru süreci içerisinde imzalı başvuru formunu ( Başvurunuzu online tamamladıktan sonra PDF olarak çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formunu indirmek için: Başvurularım- Öğrenim başvurularım – PDF/ 1 kopya) geçerli not ortalaması gösterir transkriptlerini ( Öğrenci İşleri tarafından imzalı ve mühürlü veya E-devletten indirilen barkodlu güncel transkripler dışındaki transkriptler kabul edilmeyecektir. 1 kopya-İngilizce ) başvurularım bölümünden ‘işlemler’ sekmesinden ‘dosyalar’ kısmına yüklemelidirler. 21 Mart 2022 23:55 a kadar  evraklarını sisteme yüklemeyenlerin online başvuruları geçersiz sayılacaktır. ÖNEMLİ: Başvuru formunuzu tamamlamayı unutmayınız. Tamamlanmamış başvurular, sisteme düşmeyecektir ve başvuru geçersiz sayılacaktır. !!!

Staj yerinin bulunması aday öğrencilerin sorumluluğundadır. Erasmus Staj Hareketliliği sadece Erasmus program ülkelerinde gerçekleştirilebilir. Hareketlilik tarihi en son 30 Mayıs 2023 tarihinde bitecek şekilde staj hareketliliği gerçekleştirilmelidir.

3)  Erasmus İngilizce Yeterlilik sınavı
– Başvurusu geçerli olan adaylar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İngilizce yazılı + sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınavdan geçerli not (65 ve üstü) alan öğrenciler sözlü sınava girme hakkını elde edeceklerdir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır. 

– Örnek sınav için buraya tıklayınız.

– Yazılı sınav: 08 Nisan 2022 Cuma Sütlüce Kampüsünde yüze yüze yapılacaktır.

– Sözlü Sınav: 15 Nisan 2022 Cuma online olarak Blackboard Open LMS üzerinden olacaktır.

Sınav Salonları ve listeleri, başvuruların sona ermesinden sonra Değişim Programları Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.

4) Seçim Kriterleri:

– GNO: %50

– İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden yazılı sınavın katkısı %75 , sözlü sınav katkısı %25)

Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

Engelli Öğrencilere (engelliliğin belirlenmesi kaydıyla): +10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10

Hareketliliği katılmaya hak kazanmadan staj yerinin bulunması ve antetli kağıda kurum kaşe imzalı Kabul mektubunun yüklenmesi +10 puan

Dezavantajlı / Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin seçilmeleri durumunda, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı alınacak olan toplam Erasmus hibesini geçemez. Daha ayrıntılı bilgi almak için Erasmus Ofis’i ziyaret edebilirsiniz.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan*

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır: -5 puan*

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5

Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (Hibeli hibesiz fark etmeksizin): -10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Hatırlatma : Erasmus stajını zorunlu stajlarına saydıracak öğrencilerin, kabul alacakları stajlar okudukları bölüm ile ilişkili olmalı ve Fakülte Dekanlığı tarafından uygunluğu onaylanmalıdır.

5) Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca destek niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için ayrı ayrı olarak  toplamda 12 ay boyunca  hareketlilik gerçekleştirebilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı  için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Öğrenci Erasmus Staj Programı için uygun olması durumunda hareketlilik hibesi alabilir. Arzu edilirse hareketlilikler  ard arda gerçekleşmesi koşulu ile birleştirilebilir.

Öğrencilerin her eğitim kademesinde Erasmus programlarına ( Erasmus Öğrenim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için ayrı ayrı olmak üzere maksimum 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alma imkanının olduğu anlamına gelir. Aynı eğitim kademesinde Öğrenim ve Staj hareketlilik hibelendirilmesi toplam 12 ayı geçemez. Daha önce öğrenim hareketliliği yapmış olan öğrenciler kalan süreleri kadar hibeli staj hareketliliğinden yararlanabilirler.

**Önemli Not:** Okulumuz Erasmus Staj Hareketliliğini hibeli olarak minimum 2 ay (60 gün)  maksimum 12 ay olacak şekilde belirlemiştir. Staj yapılacak kurumların staj süreleri dikkate alınarak 3 aylık hibelendirme yapılmaktadır, 3 ay üstü hareketlilikler için, hibelendirmenin Erasmus Kurul değerlendirilmesine ve hibenin uygun olması koşulu ile ancak mümkündür.

2022-2023 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz;

Country GroupsHost Countries in MobilityMonthly Student Mobility Grant (€)
1st and 2nd  Program CountriesDenmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, South Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece750
3rd Group Program CountriesRepublic of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia600

6) Enstitü/Fakülte Hareketlilik Kontenjanları

Hareketlilik kontenjanları, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edile hareketlilik sayılarına göre belirlenmiştir. Atanmış hareketlilik sayıları enstitü ve fakültelerin bölüm sayıları, öğrenci sayıları ve anlaşma sayıları dikkate alınarak, tahmini olarak hesaplanmıştır. Artan hareketlilik sayıları veya boş kalan kontenjanlar, enstitü ve fakültelerin performansları, anlaşma sayıları, adayların başarı sırası, geçmiş hareketlilikler ve cinsiyet eşitliği gibi faktörler göz ününe alınarak, Erasmus Ofis ve Erasmus Komisyonu tarafından adil ve eşit olarak dağıtılacaktır.

The Erasmus Mobility Quotas

2022-2023 Erasmus+ Traineeship Mobility Applications

Students, who wish to participate in the Erasmus Traineeship Mobility in 2022-2023 Academic Term, should follow the guidelines below:

1) Eligibility Criteria:

– The student must be a full-time enrolled student in a higher education program at the level of formal education (1st, 2nd, or 3rd cycle) in higher education institutions.

– Minimum GPA of 2,20/4.00 for undergraduate students; minimum GPA of 2,50/4.00 for graduate students

– Master’s and doctoral level students who apply the first term and have not yet occurred the transcript can use the last transcript that has been taken during the previous graduation.

– The student must not be graduated in order to apply for the Erasmus+ Traineeship Mobility

– If previously benefited from activities in the current education level, the new activity is not passed along the total duration of 12 months

2) Application Procedure:
The student must complete the application in two steps:
– Students must apply through Erasmusport “My Application” ONLINE page between 01 March 2022 – 21 March 2022
– The application system will not be open before March 1st, 2022 at 00:00
– If you do not have a created account you must create an account first.
– Please, keep considering that Erasmusport and the OBS systems are integrated with each other and the password is the same. In order to log in to your current account, you have to use your OBS system password. If you already had an account and it is not active in that case that needs to be confirmed, please request a confirmation code from Exchange Programmes Office, please send us an e-mail which has written your full name, surname, and e-mail address to erasmus@ticaret.edu.tr.
– If the password of the OBS has been forgotten please consult the Information and Operation Office at University.  In order to log in to your email click on  Office365 system.

IMPORTANT NOTICE: 

Our students need to use the e-mail addresses with the “@istanbulticaret.edu.tr” domain name. They may access their e-mail accounts through the link provided on our website and confirm the account they opened in the online application system.
– Students must also upload the signed application form (You must download after completing your application 1 copy) and transcript (Transcript must be stamped or signed officially by Student Affairs or downloaded from E-devlet, other types of transcripts will not be accepted. 1 copy of English) which shows current GPA, till March 21st, 2022 23.55 to the Erasmusport system. Applicants are also able to upload those documents after completing their applications. You can follow, the My Application- Studies application-operations- file section. If required documents would not be uploaded in this case, your online application will not be accepted. IMPORTANT: Please do not forget to complete your application. Uncompleted applications will not be processed to the system, and the application will not be valid.
– Documentation to prove your level of fluency (in case you speak a European language other than English, and want to go to a university where it is the language of instruction)

4) Erasmus English Exam
– The exam consists of a written test ( multiple choice reading/grammar/ vocabulary) with an essay paper and an oral exam.
– All applicants will be taking an English written exam prepared by Istanbul Ticaret University English Preparatory Program. In order to take the oral exam, it is necessary to pass the written one minimum 65/of 100
– Candidates who uploaded a valid English exam result ( TOEFL, YDS, IELTS, PTE, YOKDİL) to the Erasmusport system will be exempted to take the English exam.                                            

– Writing Exam: 08 April 2022 Friday Sutluce Campus face to face.

– Speaking Exam: 15 April 2022 Friday online Blackboard Open LMS.

4) Selection Criteria

– GPA %50

– English Language Proficiency Exam %50

(Total out of 100 points; Writing exam 75%, Speaking exam 25%)

To the children of martyrs and veterans: +15

Disabled Students (in case of proof with documents): +10

Not participating in the mobility without giving a waiver petition on time despite being selected for mobility: -10

Finding a traineeship place before the mobility is eligible to participate: +10

Disadvantage/Special needs students are selected; additional grants may be provided. The additional grant rate cannot exceed the total Erasmus grant that has been received. You can visit Erasmus Office for more detailed information.

Within the scope of the Social Service Law no: 2828, for the students whose protection, care, or accommodation decision has been taken by the government: +10

Participating in mobility in the country of citizenship: -10

Previous Participation for each mobility (does not matter funded or not funded): – 10

Applying to two types of mobility at the same time (a reduction is applied to the student’s preferred mobility type): -10

Students who have selected to participate in mobility, not to attend activities that organized by Erasmus Office such as conferences, orientation program meetings, etc. (In case of applying again in next calls): -5

Declaring that they will take the language exam and not taking it without an excuse (applied if the student applies again to Erasmus): -5

If participated mobility before, for each mobility: – 10

Erasmus Traineeship Mobility has to be completed by 30 May 2023

You can find traineeship below web sites:

Important: The internship place must be compatible with your Education field!!

5) Mobility Grants

Students receive mobility grants according to the university budget allocated by the Turkish National Agency. The mobility grants are not for covering all the expenses of study abroad periods. Mobility grants’ purpose is to support students during their study abroad periods. Students can choose not to receive their mobility grants. Students are eligible to participate in the Erasmus program even though they may not receive mobility grants. Regarding Erasmus Student Exchange Program or Erasmus Internship Program, Eligible students can receive mobility grants a maximum of 12 months in total, for each level of education (undergraduate, graduate, post-graduate). However, students, who completed 12 months at a level, can participate in Erasmus Exchange program more than once without receiving mobility grants. However, (s)he can participate in the Erasmus Exchange program or Erasmus Internship Program once again without receiving mobility grants. If the student participated in the Erasmus Exchange program at a level of higher education with the grant, that student can participate in the Erasmus Exchange program at the same level again without the grant, on the condition of getting approval by the Faculty. If the student received mobility grants for Erasmus Internship Program, (s)he can also receive mobility grants for Erasmus Exchange Program, as well. This means students can receive mobility grants for 12 months in total for each of the Erasmus programs (Erasmus Exchange or Erasmus Placement), at each level.

Important Note: Our university has decided that Erasmus+ Traineeship Mobility will be at least 2 months (60 days)  and maximum 3 months will be funded.

Please find the mobility grant amounts which are allocated in the 2022-2023 Academic Year.

Country GroupsHost Countries in MobilityMonthly Student Mobility Grant (€)
1st and 2nd  Program CountriesDenmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, South Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece750
3rd Group Program CountriesRepublic of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia600

7) Institute/Faculty Mobility Quotas

The mobility quotas have been determined according to the accepted mobility number by National Agency. Allocated mobility number has been proportioned regarding the student number of each faculty and institute, inter-institutional agreements number as well. Distribution of extra quotas or left empty places will be in charge of the Erasmus Commission. The number of the bilateral contract, performance of department/faculty/institute, a score of the candidate, past mobilities, the balance of gender, etc. will be considered when extra funds and quotas have been shared.

The Erasmus Mobility Quotas

No Comments

    Leave a Reply