2022-2023 AKADEMİK YILI KA-171 PROGRAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ PARTNER ÜLKELERLE PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Değerli Akademik Personelimiz,

2022-2023 eğitim-öğretim yılı “KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkelerle Personel Ders Verme başvuruları” 13 Mart 2023- 29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ve koşulları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Program Kapsamı:

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Hareketliliği (Ders Verme) Nedir:

Personeller, yurtdışındaki ortak bir yükseköğretim kurumunda ders verme faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki ders verme faaliyeti, bir yükseköğretim kurumunda ders veren personelin ya da işletmelerdeki personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesini mümkün kılar. Ders verme faaliyeti her akademik alanda gerçekleştirilebilir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Faaliyete katılacak akademik personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Araştıma görevlileri ders verme hareketliliğine kapsamında değerlendirilmez.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

 • Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç minimum 2 günden azami 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına,hareketlilik kontenjanına ve projede kakul edilen hareketlilik süresine bağlı olarak değişmektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Mayıs 2023’de başlar ve 30 Nisan 2024’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonu’nca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik için (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir. Seyahat günleri için ek hibe sağlanmamaktadır.

 

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • 2022-2023 Akademik yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine yerleşen adayların KA-171 başvuruları kabul edilmeyecektir. Program ülkeleri ile gerçekleşecek Erasmus+ Ders verme hareketliliğine ASİL olarak yerleşmiş olan öğretim üyeleri feragat dilekçelerini Erasmus Ofis’e vermeleri halinde KA-171 ders verme hareketliliğine başvurabileceklerdir.
 • Yabancı dil belgesi zorunlu olmayıp, sunulan dil belgesi puanına göre %20 katkı sağlanır. Kabul edilen dil belgeleri; YÖKDİL,TOEFL, YDS, PEARSON, KPDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları

 

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Ders Verme Hareketliliği Kapsamında Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanlar

Ülke Adı Üniversite Adı Hareketlilik Türü Asil Yedek
Karadağ UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA Ders Verme 1 1
Kosova INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE MITROVICA Ders Verme 1 1
Bosna Hersek UNIVERZITET DZEMAL BIJEDIC U MOSTARU Ders Verme 1 1

 

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Puanları:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Engelli personel önceliklendirilir.

4) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

5) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

 

Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 10 Puan
Unvan Doktor Öğr. Üyesi /Öğr. Gör. / Okutman: + 10 Puan Doç.: + 8 Puan Prof. Dr.: + 5 Puan
Akademik Personel Daha önce programdan faydalanmamış + 15 Puan
Akademik Personel bir yıl önce programdan faydalanmış – 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Akademik Personel iki yıl önce programdan faydalanmış – 10 Puan
Akademik Personel üç yıl önce programdan faydalanmış – 5 Puan
Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise + 5 Puan
Belgelenmesi koşulu ile son 3 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak + 5 Puan
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (Bilateral Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması +20 puan
Yabancı Dil ile eğitim yapan bir okuldan mezun ise Evet: 5 Puan Hayır: 0 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* +(20/100) x Dil Puanı
Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü görevi var ise Evet: + 10 Puan, Hayır: 0 Puan

ÖNEMLİ!

 • Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir.
 • Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30(Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresine mail ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele(Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Ders verme hareketliliğine katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeler için aşağıdaki seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

 

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro)**
Diğer Ülkeler  1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri  180

 

ÖNEMLİ!

 • Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapmamış olan ve gerekli evrakları sistemine yüklememiş olan personelin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları ve yerleşmeye hak kazanan personel Erasmus Ofis’in web sayfasında ve üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Hareketliliğe katılacak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis’i tarafından tanzim edilir.

Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

Başvurular 13 Mart 2023- 29 Mart 2023 tarihleri E-devlet üzerinden giriş yapılarak, Erasmus Başvuru Portalı  üzerinden online olarak yapılmaktadır. Sistem başvuru dönemi içerisinde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz.

 

No Comments

  Leave a Reply