2022-2023 AKADEMİK YILI KA-171 PROGRAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ PARTNER ÜLKELERLE PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Değerli Akademik Personelimiz,

2022-2023 eğitim-öğretim yılı “KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkelerle Personel Ders Verme”  başvuru sonuçları ve hareketlilik ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir. Hareketlilik tarihleri; 01 Mayıs 2023 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında tamamlanmak zorundadır.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

  • Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç minimum 2 günden azami 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına  ve projede kabul edilen hareketlilik süresine bağlı olarak değişmektedir.
  • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci 1 Mayıs 2023’de başlar ve 30 Nisan 2024’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonu’nca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik için (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir. Seyahat günleri için ek hibe sağlanmamaktadır.

KA-171 Program Ülkeleri Dışındaki Partner Ülkelerle Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Ders verme hareketliliğine katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeler için aşağıdaki seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro)**
Diğer Ülkeler  1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri  180

ÖNEMLİ !!!

  • Hareketliliğe katılacak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis’i tarafından tanzim edilir.
  • Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.
  • Sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan ASİL personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir. Asil personelin kabul mektuplarını 12 Haziran 2023 tarihine kadar beyan etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra sunulacak beyan mektupları kabul edilmeyecektir.
  • Yerleşme sonuçları ilanın yayım tarihini takiben 30(Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresine mail ile iletmelidir. Mücbir sebepler hariç süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan ve vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.
  • Yerleştirme sonucuna yönelik itirazlar dilekçeleri yazılı olarak Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresine mail ile iletilmelidir. İtiraz tarihleri; 12.04.2023 – 25.04.2023 tarihleri arasında yapılmak zorundadır.

 

SONUÇ LİSTELERİ

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

2022-2023 Akademik yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine ASİL yerleşen öğretim üyeleri, başvuru sürecinde feragat dilekçelerini Erasmus Ofis’e iletmediler ise başvuruları geçersiz kabul edilmiştir.

KA-171 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

No Comments

    Leave a Reply