2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2022-2023 “Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” başvuruları 20 Aralık 2022- 10 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ve koşulları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Program Kapsamı:

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Hareketliliği (Ders Verme) Nedir:

Personeller, yurtdışındaki ortak bir yükseköğretim kurumunda ders verme faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki ders verme faaliyeti, bir yükseköğretim kurumunda ders veren personelin ya da işletmelerdeki personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesini mümkün kılar. Ders verme faaliyeti her akademik alanda gerçekleştirilebilir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Faaliyete katılacak akademik personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Araştıma görevlileri ders verme hareketliliğine kapsamında değerlendirilmez. İlgili personel eğitim alma hareketliliğine tabidir.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

 • Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç minimum 2 günden azami 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına,hareketlilik kontenjanına ve projede kakul edilen hareketlilik süresine bağlı olarak değişmektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Şubat 2023’de başlar ve 31 Ocak 2024’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonu’nca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik için (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir. Seyahat günleri için ek hibe sağlanmamaktadır.

 

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesi zorunlu olmayıp, sunulan dil belgesi puanına göre %20 katkı sağlanır. Kabul edilen dil belgeleri; YÖKDİL,TOEFL, YDS, PEARSON, KPDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları
 • Ders Verme Hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması, ikili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız

 

 

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

Başvurular 20 Aralık 2022- 10 Ocak 2023 tarihleri E-devlet üzerinden giriş yapılarak, Erasmus Başvuru Portalı  üzerinden online olarak yapılmaktadır. Sistem başvuru dönemi içerisinde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve hibesiz başvurular da diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmaması ve hareketlilik evraklarının hazırlanmaması anlamına gelmemektedir.

 

Gönderilebilecek Akademik Personel Fakülte Bazlı Kontenjanları

2021-KA131 ve 2022-KA131 Program ülkeleri ile gerçekleşecek projelerin hareketlilik kontenjanları:

Fakülte Asil Yedek
İşletme Fakültesi 1 1
Mühendislik Fakültesi 1 1
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 1 1
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1 1
İletişim Fakültesi 1 1
Hukuk Fakültesi 1 1
Hazırlık Okulu 1 1

 

2022-KA-171 Program ülkeleri dışındaki partner ülkeler ile gerçekleşecek projenin hareketlilik kontenjanları:

Ülke Adı Üniversite Adı Fakülte İsmi Hareketlilik Türü Asil Yedek
Karadağ UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA İşletme Fakültesi Ders Verme 1 1
Kosova INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE MITROVICA İşletme Fakültesi Ders Verme 1 1
Bosna Hersek UNIVERZITET DZEMAL BIJEDIC U MOSTARU İşletme Fakültesi Ders Verme 1 1

 

 

ÖNEMLİ!

 • Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir.
 • Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30(Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresine mail ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele(Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

 

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Puanları:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

7) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 10 Puan
Unvan Doktor Öğr. Üyesi /Öğr. Gör. / Okutman: + 10 Puan Doç.: + 8 Puan Prof. Dr.: + 5 Puan
Akademik Personel Daha önce programdan faydalanmamış + 15 Puan
Akademik Personel bir yıl önce programdan faydalanmış – 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Akademik Personel iki yıl önce programdan faydalanmış – 10 Puan
Akademik Personel üç yıl önce programdan faydalanmış – 5 Puan
Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise + 5 Puan
Belgelenmesi koşulu ile son 3 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak + 5 Puan
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (Bilateral Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması +20 puan
Yabancı Dil ile eğitim yapan bir okuldan mezun ise Evet: 5 Puan Hayır: 0 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* +(20/100) x Dil Puanı
Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü görevi var ise Evet: + 10 Puan, Hayır: 0 Puan

 

 

 

ERASMUS+ Personel Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Erasmus+ dönemi ile birlikte hareketliliğe katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye olan uzaklık üzerinde seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ‘Mesafe Hesaplayıcı’ üzerinden iki ülke arasındaki mesafe hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
Between 10 and 99 KM 20 EUR
Between 100 and 499 KM 180 EUR 210 EUR
Between 500 and 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Between 2000 and 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Between 3000 and 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Between 4000 and 7999 KM 820 EUR
8000 or More  KM 1.500 EUR

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro)**
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

5. Bölge Ülkeleri

144
3. Grup Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180

 

ÖNEMLİ!

 • Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapmamış olan ve gerekli evrakları sistemine yüklememiş olan personelin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları ve yerleşmeye hak kazanan personel Erasmus Ofis’in web sayfasında ve üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Hareketliliğe katılcak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis’i tarafından tanzim edilir.

Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.

 

———————————————————————————————————————————

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Program Kapsamı:

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Personel Hareketliliği (Eğitim Alma) Nedir:

Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim alma faaliyeti, bir yükseköğretim kurumundaki her türlü personelin (akademik veya idari), çalıştığı yükseköğretim kurumundaki gündelik işleriyle ilgili bir yurtdışı eğitim faaliyetinde yer almasını mümkün kılar. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Faaliyete katılacak akademik personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

 • Eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç minimum 2 günden azami 2 aya kadar olabilir. Bu karar üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına,hareketlilik kontenjanına ve projede kakul edilen hareketlilik süresine bağlı olarak değişmektedir.
 • Eğitim alma hareketliliğinde bulunacak akademik ve idari personelin ise en az 2 tam gün eğitim alması (iş başı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) gerekmektedir.
 • Hareketlilik süreci 1 Şubat 2023’de başlar ve 31 Ocak 2024’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonu’nca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik için (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir. Seyahat günleri için ek hibe sağlanmamaktadır.

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesi zorunlu olmayıp, sunulan dil belgesi puanına göre %20 katkı sağlanır. Kabul edilen dil belgeleri; YÖKDİL,TOEFL, YDS, PEARSON, KPDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları
 • Doğrudan mesleki yeterliliğin ihtiyaç olduğu birimlerde görev alıyor olmak,
 • Eğitim Alma Hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması, ikili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.
 • Eğitim alma faaliyetinden faydalanacak personelimiz karşı kurum ile ikili anlaşma olmaksızın da başvuruda bulunabilir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan akademik personelimiz Eğitim Alma Faaliyetinden faydalanabilir.

 

 

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

Başvurular 20 Aralık 2022- 10 Ocak 2023 tarihleri E-devlet üzerinden giriş yapılarak, Erasmus Başvuru Portalı  üzerinden online olarak yapılmaktadır. Sistem başvuru dönemi içerisinde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz.

 

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve hibesiz başvurular da diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmaması ve hareketlilik evraklarının hazırlanmaması anlamına gelmemektedir.

Gönderilebilecek İdari Personel Kontenjanları

2021-KA131 ve 2022-KA131 projelerinin hareketlilik kontenjanları:

 

Tüm İdari Birimler

Asil Yedek
5 2

 

 

ÖNEMLİ!

 • Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir.
 • Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30(Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresine mail ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele(Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

 

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Puanları:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

7) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

 

 Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)

 

+ 10 Puan
Daha önce programdan faydalanmamış personel ise + 15 Puan
Personel bir yıl önce programdan faydalanmış ise – 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Personel iki yıl önce programdan faydalanmış ise  – 10 Puan
Personel üç yıl önce programdan faydalanmış ise – 5 Puan
Daha önce eğitim alma faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise +5 Puan
Eğitim durumu Yüksek Lisans: + 5 Puan, Doktora: + 10 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* hesaplanacaktır + (20/100) x Dil Puanı
Personel daha önce programdan faydalanmamış birimden başvuru yapmış ise + 10 Puan

 

 

ERASMUS+ Personel Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Erasmus+ dönemi ile birlikte hareketliliğe katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye olan uzaklık üzerinde seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ‘Mesafe Hesaplayıcı’ üzerinden iki ülke arasındaki mesafe hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
Between 10 and 99 KM 20 EUR
Between 100 and 499 KM 180 EUR 210 EUR
Between 500 and 1999 KM 275 EUR 320 EUR
Between 2000 and 2999 KM 360 EUR 410 EUR
Between 3000 and 3999 KM 530 EUR 610 EUR
Between 4000 and 7999 KM 820 EUR
8000 or More  KM 1.500 EUR

 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro)**
1. Grup Ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

162
2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

5. Bölge Ülkeleri

144
3. Grup Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180

 

ÖNEMLİ!

 • Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapmamış olan ve gerekli evrakları sistemine yüklememiş olan personelin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları ve yerleşmeye hak kazanan personel Erasmus Ofis’in web sayfasında ve üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Hareketliliğe katılcak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis’i tarafından tanzim edilir.
 • Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tradresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.

 

No Comments

  Leave a Reply