2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2021-2022 eğitim-öğretim yılı “Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” başvuruları 01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Program Kapsamı:

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA103/KA131 – Program Ülkeleri Arasında Öğrenci ve Personel Hareketliliği) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Personel Hareketliliği (Ders Verme ve Eğitim Alma) Nedir:

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını sağlamaktadır.

 • Ders verme hareketliliğinde bulunacak akademisyenlerin Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması ve gideceği kurumda haftalık en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.
 • Eğitim alma hareketliliğinde bulunacak akademik ve idari personelin ise en az 2 tam gün eğitim alması (iş başı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) gerekmektedir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personelidir.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

 • Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle nihai değişim süresi hibe miktarına göre belirlemektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Ocaak 2022’de başlar ve 31 Aralık 2022’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz AB Komisyonunca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesine sahip olma; YÖKDİL,TOEFL, YDS, PEARSON, KPDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları, Akademik personel için minimum 65/100 ve üstü puan, ÖSYM Eş Değerlilik tablosu için tıklayınız
 • Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesine sahip olma; YÖKDİL,TOEFL, YDS, PEARSON, KPDS ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavları, İdari personel için minimum 55/100 ve üstü puan olması gerekmektedir. ÖSYM Eş Değerlilik tablosu için tıklayınız
 • Doğrudan mesleki yeterliliğin ihtiyaç olduğu birimlerde görev alıyor olmak,
 • Eğitim Alma hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.
 • Eğitim Alma faaliyetinden faydalanacak personelimiz karşı kurum ile ikili anlaşma olmaksızın da başvuruda bulunabilir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan akademik personelimiz Eğitim Alma Faaliyetinden faydalanabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • İmzalı Online Başvuru Formu Çıktısı – ErasmusPort’a yüklenmelidir.
 • Dil yeterlilik belgesi ya da vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi ya da yabancı dilde / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma
 • Personel Özgeçmişi

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

22 Kasım – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne ait Erasmusport sistemi üzerinden ONLINdolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgelerin, sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilir. Sistem başvuru dönemi içerisinde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve hibesiz başvurular da diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmaması ve hareketlilik evraklarının hazırlanmaması anlamına gelmemektedir.

Gönderilebilecek fakülte/idari birim isimleri ve kontenjan sayısı (tahminî)

Fakülte ve İdari BirimlerAsilYedek
İşletme Fakültesi11
Mühendislik Fakültesi11
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi11
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi11
İletişim Fakültesi11
Hukuk Fakültesi11
Hazırlık Okulu11
Tüm İdari Birimler44

ÖNEMLİ!

 • Asil personelin sonuç ilanın yayınlanmasını takiben 60(Altmış) gün içerisinde gideceği kurumu kesinleştirmeyen ve gerekli kabul mektubunu sunmayan personelin hakkı yedek sırasındaki personele devredilecektir.
 • Yerleşme sonuçları ilanın yayınlanma tarihini takiben 30(Otuz) gün içerisinde hareketlilikten vazgeçmek isteyen personelin yazılı dilekçesini kendi Erasmusport sistemine yüklemeli ve ayrıca Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresine mail ile iletmelidir. Süresi içerisinde vazgeçme hakkını kullanmayan personelin vazgeçme tarihinin sona ermesinden sonra vazgeçmek isteyen personele(Mücbir sebepler hariç.) bir sonraki başvurusunda -10 puan uygulanır.

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Puanları:

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir.

2) Yabancı dil seviyesi önceliklendirilir.

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.

5) Engelli personel önceliklendirilir.

6) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir.

7) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

a) Ders Verme Hareketliliği

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)+ 10 Puan
UnvanDoktor Öğr. Üyesi /Öğr. Gör. / Okutman: + 10 Puan Doç.: + 8 Puan Prof. Dr.: + 5 Puan
Akademik Personel Daha önce programdan faydalanmamış+ 15 Puan
Akademik Personel bir yıl önce programdan faydalanmış– 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Akademik Personel iki yıl önce programdan faydalanmış– 10 Puan
Akademik Personel üç yıl önce programdan faydalanmış– 5 Puan
Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise+ 5 Puan
Belgelenmesi koşulu ile son 3 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak+ 5 Puan
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (Bilateral Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması+20 puan
Yabancı Dil ile eğitim yapan bir okuldan mezun iseEvet: 5 Puan Hayır: 0 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si*+(20/100) x Dil Puanı
Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü görevi var iseEvet: + 10 Puan, Hayır: 0 Puan

b) Eğitim Alma Hareketliliği

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)+ 10 Puan
Daha önce programdan faydalanmamış personel ise+ 15 Puan
Personel bir yıl önce programdan faydalanmış ise– 15 Puan (Hareketlilikten sonra 1 yıl içerisinde başka bir üniversite ile anlaşma yapmış olan personele uygulanmaz.)
Personel iki yıl önce programdan faydalanmış ise – 10 Puan
Personel üç yıl önce programdan faydalanmış ise– 5 Puan
Daha önce eğitim alma faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise+5 Puan
Eğitim durumuYüksek Lisans: + 5 Puan, Doktora: + 10 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* hesaplanacaktır+ (20/100) x Dil Puanı
Personel daha önce programdan faydalanmamış birimden başvuru yapmış ise+ 10 Puan

ERASMUS+ Personel Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Erasmus+ dönemi ile birlikte hareketliliğe katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye olan uzaklık üzerinde seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ‘Mesafe Hesaplayıcı’ üzerinden iki ülke arasındaki mesafe hesaplanacaktır.

Travel DistanceAmount  
Between 10 and 99 KM20 EUR per participant
Between 100 and 499 KM180 EUR per participant
Between 500 and 1999 KM275 EUR per participant
Between 2000 and 2999 KM360 EUR per participant
Between 3000 and 3999 KM530 EUR per participant

Individual Support (subsistence)

Receiving countryAmount (1-14 days)
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom153 EUR/day
Austria, Belgium, Cyprus, Germany, Greece, France, Italy,  Malta, Netherlands, Portugal, Spain136 EUR/day
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Hungary, Slovenia, North Republic of Macedonia119 EUR/day

ÖNEMLİ!

 • Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapmamış olan ve gerekli evrakları sistemine yüklememiş olan personelin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları ve yerleşmeye hak kazanan personel Erasmus Ofis’in web sayfasında ve üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Hareketliliğe katılcak personelin yasal izin süreçleri personelin sorumluluğundadır. İstek üzerine hareketliliğe katılacağına dair yazı Erasmus Ofis’i tarafından tanzim edilir.
 • Tercih edilecek kurumlarla yazışmalar personele aittir. Yazışma sürecinde karşı kurumlara iletilecek maillerde Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr adresinin CC’ye eklenmesi süreci hızlandıracaktır.

No Comments

  Leave a Reply